Redactarea rezumatului pentru Comunicari orale si Postere

  1. Articolele se trimit în format Word (extensia *.DOC), cu corp de literă de mărimea 12, spaţiate la un rând şi jumătate.
  2. Manuscrisul va fi redactat cu respectarea următoarei succesiuni: titlul, autorii, rezumatul.
  3. Autorii vor furniza numele şi prenumele complete, instituţia la care profesează, oraşul şi ţara de reşedinţă la data redactării manuscrisului, precum și un e-mail de contact (standard internațional ISI).
  4. Rezumatul trebuie să se încadreze în limita a 1.000 de semne tipografice.
  5. Se acceptă și varianta in extenso a lucrării, respectând structura unui articol științific (standard internațional ISI), care trebuie să se încadreze în maximum 5 pagini A4.
Pentru a facilita redactarea abstractului, download modelul de Abstract

Abstractele trebuie trimise în română și engleză, pe adresa contact@actaria.ro  – cu un titlu al emailului sugestiv
Rugăm atașați în CC la acest email și mutica1@yahoo.com  si anamaria.ciubara@ugal.ro