Comitetul Local de Organizare

Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Prof. Univ. Dr. Dana Tutunaru
Prof. Univ. Dr. Mădălina Matei
Conf. Dr. Ciprian Dinu
Conf. Dr. Alina Pleșea-Condratovici
Șef Lucr. Dr. Cătălin Pleșea-Condratovici
Șef Lucr. Dr. Simona Damian
Asist. Univ. Dr. Lavinia Moroianu
Psih. Aurel Lefter
Psih. Alina Gălățanu
Psih Drd. Liliana Luca
Dr. Florin Solomon
Dr. Daniel Niculescu
Dr. Marcel Șarpe
Dr. Mihai Terpan
Dr. Liliana Mihalache
Dr. Oana Hănuț
Dr. Sergiu Costin
Ec. Doina Zizi Sandu
Dr. Cristina Darie
Dr. Loredana Muscă
Dr. Bogdan Dinu
Dr. Dan Corbeanu
Dr. Cristina Damian
Dr. Sârbu Fabiola

Președinte Asociația ACTARIA
Dr. Mihai Mutică