Program preliminar

Miercuri, 8 mai 2019

9:00 – 10:00

Psih. Dr. Mioara Boca Zamfir, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Cyberbullying în adolescență. Consecințe și abordări terapeutice

Psih. Carmen Rusu, Conf. Dr. Alina Pleșea-Condratovici (România)
Frumusețea distructivă – Bulimia. Distorsiunile cognitive în tulburările de comportament
alimentar

Psih. Cristina Munteanu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Abordări și intervenții de tratament în tulburarea de personalitate borderline

10:00 – 11:00

Psih. Drd. Liliana Luca, Șef Lucr. Dr. Ștefan Lucian Burlea (România)
Rețeaua de suport familial ca instrument în reducerea suferinței pacientului diagnosticat
cu Tulburare afectivă bipolară – ghid de evaluare a impactului psihosocial asupra
funcționalității familiei

Psih. Dr. Cătălin Luca, Psih. Drd. Liliana Luca (România)
Particularități ale expertizei psihologice în cazuri de stabilire a autorității parentale și
locuinței copilului

11:00 – 11:15 – Pauză de cafea

11:15 – 11:55

Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu (România)
Practica Mindfulness și meditaţia în consilierea filosofică

11:55 – 12:35

Prof. Univ. Dr. Ioana Micluția (România)
Funcționarea sexuală la pacienții cu schizofrenie și tulburare bipolară

12:35 – 13:15

Prof. Univ. Dr. Florin Verza (România)
Relația dintre formele comunicării și structurile bazale ale personalității în performarea
academică

13:15 – 15:00 – Pauză de prânz

15:00 – 15:20

Asist. Univ. Dr. Gabriela Chele, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Prevenția și intervenția precoce în sănătatea mintală: o provocare pentru psihiatri

15:20 – 16:00

Muzic. Dr. Anna Ungureanu, Dr. Mihai Mutică (România)
Terapia prin muzică

16:00 – 16:15 – Pauză de cafea

16:15 – 17:15

Asist. Univ. Dr. Eva-Maria Elkan, Asist. Univ. Dr. Roxana Elena Bogdan Goroftei, Șef. Lucr. Dr.Elena Ariela Banu, Ec. Drd. Monica Zlati, Dr. Adriana Gabriela Albeanu, Conf. Dr. Alina Pleșea Condratovici (România)
Visul și parasomniile din perspectivă structurală cerebrală

Psih. Drd. Liliana Luca, Stud. Med. Ana-Cătălina Chiroșcă, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
(România)
Destigmatizarea pacientului cu afecțiuni din spectrul schizofren și a familiei acestuia

Psih. Drd. Liliana Luca, Dr. Petronela Nechita, Psih. Ana Smaranda Rinder, Șef Lucr. Dr. Ștefan Lucian Burlea (România)
Stigma personalului medical în asistența medicală psihiatrică

Asist. Univ. Dr. Cristiana Voineag, Psih. Luminița Purice, Conf. Dr. Alina Pleșea Condratovici (România)
Pacienții diabetici – implicații legate de psihiatrie și sănătatea mintală, de la consult la terapie

Joi, 9 mai 2019

9:00-10:00

Psih. Alina Gălățanu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Conceptul de normalizare în terapia tulburărilor din spectrul autist

Psih. Drd. Florian Miu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Credințe iraționale în jocul de noroc patologic- workshop

Psih. Cristina Munteanu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Noțiuni introductive în Cyberpsihologie

10:00 – 11:00
Psih. Dr. Mioara Boca Zamfir, Conf. Dr. Elena Mihaela Cărăușu (România)
Terapia comportamental dialectică și cyberbullying – workshop

Lector Univ. Psih. Dr. Viorel Robu (România), Psih. Drd. Gabriel Bulboacă (Rep. Moldova)
Evaluarea depresiei cu Inventarul Beck – Forma Foarte Scurtă pentru pacienţi medicali:
dovezi pentru proprietăţile psihometrice de bază

Dr. Marcel Șarpe, Dr. Mihai Mutică (România)
Pacientul somatoform

11:00 – 11:15 – Pauză de cafea

11:15 – 12:15
Prof. Univ. Dr. Ion Dafinoiu (România)
Managementul psihologic al durerii

12:15 – 12:45
Prof. Univ. Dr. Mirela Manea (România)
Anxietatea – opțiuni terapeutice de la trecut la prezent

12:45 – 13:15
Dr. Nicoleta Cartas, Dr. Loredana Catrinescu (România)
Rolul microbiotei intestinale în psihopatologie

13:15 – 15:00 – Pauză de prânz

15:00 – 16:00
Dr. Marcel Șarpe, Șef Lucr. Dr. Cătălin Pleșea-Condratovici (România)
Preterapie pentru pacienții psihotici sau cu deficit cognitiv (Prezentări ale unei forme de psihoterapie dezvoltată din Psihoterapia Centrată pe Client)

Psih. Drd. Alina Dafinoiu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Problematica copiillor cu părinți plecați în străinătate

Psih. Drd. Liliana Luca, Stud. Med. Ana-Cătălina Chiroșcă, Psih. Ana Smaranda Rinder, Șef Lucr. Dr. Ștefan Lucian Burlea (România)
Managementul comportamentului și a percepției despre boală la pacienții cu tulburări psihice

16:00 – 17:00
Prof. Univ. Dr. Dan Gabriel Simbotin (România)
Interdisciplinaritate, Multidisciplinaritate, Transdisciplinaritate. Limite ale teoriilor privind unitatea științei – Partea I

17:00 – 17:15 – Pauză de cafea

17:15 – 18:15
Prof. Univ. Dr. Dan Gabriel Simbotin (România)
Interdisciplinaritate, Multidisciplinaritate, Transdisciplinaritate. Limite ale teoriilor privind unitatea științei – Partea a II- a

18:30 – 20:00
Ceremonia de deschidere a CONFERINȚEI EUROPENE DE PSIHIATRIE ȘI SĂNĂTATE MINTALĂ
„GALATIA 2019”.
Cocktail de bun venit

Vineri, 10 mai 2019

09:00 – 11:00
Prof. Univ. Dr. Giangennaro Coppola (Italia)
Monitoring and managing depression in adolescents with epilepsy: current perspectives

Dr. Francesca Felicia Operto (Italia)
Parental stress in new-onset epilepsy and after therapy withdrawal

Dr. Grazia Maria Giovanna Pastorino (Italia)
Autistic spectrum disorder and psychopharmacology: when, how and why

Prof. Univ. Dr. Domenico Perri (Italia)
Psychiatry and mental health

Dr. Cristina Panisi (Italia)
A systemic perspective for autism spectrum disorders

11:00 – 11:15 – Pauză de cafea

11:15 – 11:45
Prof. Univ. Dr. Mirela Manea
Simpozionul 1 – Terapia biologică în tulburarea cognitivă minoră și majoră (Sprijin financiar educațional oferit de Ever Neuro Pharma)

11:45 – 12:15
Dr. Nicoleta Niță
Simpozionul 2 – Cu cât mai devreme cu atât mai bine. De ce este important să inițiem LAT cât mai aproape de diagnosticul de schizofrenie? (Sprijin financiar educațional oferit de Janssen)

12:15 – 13:30 – Pauză de prânz

12:45 – 14:00
Sesiunea de postere
LANSARE CARTE – „Fundamente etice în domeniul intervențiilor psihosociale” de Cornelia Margareta Gășpărel

14:00 – 14:30
Prof. Univ. Dr. Mirela Manea
Simpozionul 3 – Cariprazina – o nouă abordare a simptomatologiei din schizofrenie (Sprijin financiar educațional oferit de Gedeon Richter)

14:30 – 15:00
Prof. Univ. Dr. Petru-Iulian Ifteni
Simpozionul 4 – Îmbunătățirea funcționalității pacienților cu schizofrenie. Locul aripiprazol LAI (Sprijin financiar educational oferit de Lundbeck)

15:00 – 15:30

Prof. Univ. Dr. Michael Davidson (S.U.A.)
Negative symptoms schizophrenia

15:30 – 16:00

Conf. Dr. Olga Vasović (Serbia)
Quality of life and mood disorders in patients with Hashimoto thyroiditis

16:00 – 16:20

Prof. Univ. Dr. Roxana Chiriță, Acad. Dr. Vasile Chiriță (România)
Valențe interdisciplinare ale sindroamelor rare în psihiatrie

16:20 – 16:40

Prof. Univ. Cristina Gavrilovici (România)
Metafore, stereotipuri și preconcepții în dezvoltarea copilului

16:40 – 17:00
Conf. Dr. Jana Chihai (Rep. Moldova)
Tulburările din Spectrul Autist (TSA) și bolile genetice rare în Republica Moldova și
necesităților copiilor cu TSA și boli genetice rare și ale părinților acestora în cadrul
serviciilor medicale, sociale și educaționale

17:00 – 17:15 Pauză de cafea

17:15 – 17:45
Conf. Dr. Ion Coșciug, Conf. Dr. Inga Deliv, Psih. Padure Irina (Rep. Moldova)
Nivelul plasmatic al Adrenocorticotropinei, Cortizolului și Prolactinei în funcție de
tulburările afective la dependenții de alcool

17:45 – 18:15
Conf. Dr. Vasile Valeriu Lupu, Prof. Univ. Anamaria Ciubară, Asist. Univ. Dr. Ancuța Lupu
(România)
Principii generale de nutriție pentru sănătatea fizică și mentală a copilului

18:15 – 18:45
Dr. Marcel Șarpe, Șef Lucr. Dr. Magdalena Cuciureanu (România)
Patologia delicată – pacientul cu afecțiuni cardiace, tratament anticoagulant sau cu
afectare hepatică

Sâmbătă, 11 mai 2019

08:30 – 09:00
Prof. Nicoleta Munteanu, Prof. Emil Munteanu, Șef. Lucr. Dr. Richard Constantinescu (România)
Impactul literaturii în dezvoltarea psiho-intelectuală a adolescentului

09:00 – 11:00
Secțiune Specială – Filosofie, Antropologie, Psihiatrie (Focused Panel – Philosophy, Anthropology, Psychiatry)
Președintele Secțiunii (Chairman) – Prof. Univ. Dr. Dan Gabriel Sîmbotin

Prof. Univ. Dr. Dan Gabriel Sîmbotin (România)
Inerția imaginii de sine și constituirea clivajelor de conștiință (Self-imagined Inertia and the Construction of Consciousness Cleavages)

Prof. Univ. Dr. Mendo Castro Henriques (Portugalia)
Consciousness – a dialogical presentation

Șef. Lucr. Dr. Richard Constantinescu (România)
Cine m-a privit? Dinamica relației dintre cinematografie și psihiatrie

Prof. Univ. Dr. Michael Davidson (S.U.A.)
Placebo and Nocebo

11:00 – 11:15 Pauză de cafea

11:15 – 11:45
Conf. Dr. Adela Magdalena Ciobanu
Simpozionul 5 – Comparația eficacității medicamentelor antipsihotice în privința respitalizării în schizofrenie. Un studiu național cu o perioadă de urmărire de 20 de ani (Sprijin financiar educațional oferit de Eli Lilly)

11:45 – 12:15
Dr. Mihai Mutică (România)
Simpozionul 6 – Decizii terapeutice în tulburarea depresivă majoră, în era medicinei personalizate (Sprijin educațional oferit de Angelini)

12:15 – 13:30 Pauză de prânz

12:30 – 13:30 – Sesiunea de postere

13:30 – 14:00
Conf. Dr. Roxana-Georgiana Tauser (România)
Farmacogenomica afecțiunilor psihiatrice

14:00 – 14:30
Mary Niculae, MBA (România)
Simpozionul 8 – Self Expression, No Depression (Sprijin financiar educațional oferit de CENTRUL MEDICAL PROCLINIC)

14:30 – 15:00
Conf. Dr. Vladimir Poroch, Asist. Univ. Dr. Mihaela Boancă, Șef Lucr. Dr. Cristina Claudia Tărniceriu, Dr. Gema Bacoanu, Psih. Drd. Liliana Luca, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Particularități ale relației medic – pacient în îngrijirea paliativă

15:00 – 15:30
Șef Lucr. Ing. Dr. Bogdan Pătruț (România)
Inteligența artificială

15:30 – 15:45 Pauză de cafea

Secțiune Specială – Psihiatrie Medico-Legală

15:45 – 16:15
Prof. Univ. Dr. Diana Bulgaru Iliescu, Conf. Dr. Anton Knieling, Prof. Univ. Dr. Călin Scripcaru, Șef Lucr. Dr. Simona Damian (România)
Actualități în psihiatria medico-legală

16:15 – 16:45
Conf. Dr. Anton Knieling, Prof. Univ. Dr. Diana Bulgaru Iliescu, Șef Lucr. Dr. Simona Damian, Prof. Univ. Dr. Călin Scripcaru (România)
Tendințe în psihiatria medico-legală

16:45 – 17:15
Prof. Univ. Dr. Călin Scripcaru, Conf. Dr. Anton Knieling, Prof. Univ. Dr. Diana Bulgaru Iliescu, Dr. Norin Forna, Dr. Andrei Scripcaru (România)
Criminalii în serie – categorii psihopatologice

17:15 – 17:45
Șef Lucr. Dr. Simona Damian, Prof. Univ. Dr. Călin Scripcaru, Prof. Univ. Dr. Diana Bulgaru Iliescu, Conf. Dr. Anton Knieling (România)
Abuz și rele tratamente asupra copiilor în familiile disfuncționale

17:45 – 18:00 Pauză de ceai/cafea

18:00 – 18:30
Dr. Petronela Nechita, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Aspecte etice și legale ale internării voluntare și nonvoluntare in psihiatrie

18:30 – 19:00
Dr. Gabriela Costea, Prof. Univ. Dr. Diana Bulgaru Iliescu (România)
Relevanța socio-juridică a documentelor medicale – particularități teoretice și practice

Duminică, 12 mai 2019

POSTCONFERINȚĂ – ORIZONTURI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

09:00 – 09:20
Conf. Dr. Eduard Polea Drima (România)
Comorbidități psihiatrice în afecțiunile neurologice

09:20 – 09:40
Farm. Cristina Ovidenie, Conf. Farm. Dr. Elena Lăcrămioara Lisa (România)
Elixirul otrăvit. Falsificarea și contrafacerea produselor farmaceutice. Suplimentele contaminate cu indicații în controlul obezității

09:40 – 10:00
Conf. Univ. Dr. Oana Roxana Ciobotaru, Conf. Univ. Dr. Octavian Cătălin Ciobotaru, Șef Lucr. Dr. Magdalena Miulescu, Șef Lucr. Dr. Mary Nicoleta Lupu, Dr. Mihaela Chelariu (România)
Inima frântă. Patologia psihiatrică și sănătatea mintală la pacientul cu insuficiență
cardiacă

10:00 – 10:20
Dr. Gabriela Costea, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Conflictele familiale – particularități ale implicațiilor medico-sociale, psihologice și
juridice

10:20 – 11:00
Șef. Lucr. Dr. Cătălin Pleșea-Condratovici (România)
Documentația medicală și scorurile scalelor – când este importantă obiectivitatea. Implicații psihologice, sociale și juridice

Psih. Aurel Lefter, Psih. Alina Ivan, Dr. Mihai Mutică (România)
Evaluarea psihologică clinică în context judiciar

11:00 – 11:15 Pauză de cafea

11:15 – 12:15
Conf. Dr. Alina Pleșea-Condratovici, Prof. Univ. Dr. Alin Laurențiu Tatu (România)
Reacții adverse cutanate la medicația psihotropă

Șef Lucr. Dr. Gabriela Stoleriu, Dr. Nicuța Manolache, Șef Lucr. Dr. Florina Filip Ciubotaru (România)
Etiologia psihogenă în contextul plurietiologic al psoriazisului

12:15 – 13:15 Pauză de masă

13:15 – 13:45
Conf. Dr. Mihaela Vicol (România)
Particularități etice și psihologice ale relației medic – pacient în psihiatrie

13:45 – 14:15
Drd. Dr. Alina Bordea, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Impactul psihoemoțional al infertilității și al tratamentului infertilității la cuplurile
infertile

14:15 – 14:30 Pauză de cafea

14:30 – 15:00
Conf. Dr. Laura Rebegea (România)
Psiho-Oncologie

15:00 – 15:30
Drd. Dr. Marius Ionuț Păduraru, Asist. Univ. Dr. Teodora Alexa-Stratulat, Drd. Dr. Vlad Afrăsânie, Dr. Diana Precupanu, Conf. Dr. Alexandru Bogdan Ciubară, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Anxietatea și depresia în rândul familiei pacientului oncologic

15:30 – 16:00
Psih. Raluca Tanas, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară (România)
Aspecte psihologice în bolile cronice ale copiilor

Psih. Alina Gălățanu, Psih. Olivia Sintoma, Conf. Dr. Laura Rebegea (România)
Terapia pierderii la pacienții oncologici – Workshop

16:00 – 16:30
Șef. Lucr. Dr. Richard Constantinescu (România)
Orice om îi este sete. Pe uscat sau despre fantomele recuperării

16:30 – 17:00
Dr. Mihai Cozmin, Dr. Mădălina Prisacaru (România)
Medicația psihiatrică la pacientele însărcinate

17:00 – 17:30
Dr. Gheorge Silvestrovici (România)
Programul educațional „You can do it” – „Da, poți” al Prof. Dr. Michael E. Bernard

DUMINICĂ, 12 MAI 2019 – SALA B
SECȚIUNE MEDICI REZIDENȚI

Chairman-i: Dr. Richard Constantinescu, Psih. Drd. Liliana Luca, Dr. Drd. Mihai Terpan

Dr. Ionuț-Dragoș Rădulescu, Dr. Mirona-Letiția Dobri, Dr. Codrina Moraru, Dr. Petronela Nechita, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Terapia farmacologică add-on in gestionarea creșterii ponderale asociate medicației antipsihotice

Dr. Codrina Moraru, Dr. Ionuț-Dragoș Rădulescu, Dr. Ioana Roșu, Dr. Petronela Nechita, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Disfuncții sexuale in schizofrenie – o prezentare generală a simptomatologiei clinice relevante

Dr. Ioana Roșu, Dr. Alina Ioana Voinea, Dr. Petronela Nechita, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Tulburările factice – provocări în diagnosticul psihiatric

Dr. Alina Ioana Voinea, Dr. Mirona- Letiția Dobri, Dr. Ioana Roșu, Dr. Petronela Nechita, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Identitatea pacientului psihiatric- între eul narativ și eul experiențial

Dr. Mirona-Letiția Dobri, Dr. Alina Ioana Voinea, Dr. Ionuț-Dragoș Rădulescu, Dr. Petronela Nechita, Prof. Univ. ,Dr. Anamaria Ciubară
Mindfulness ca tehnică psihoterapeutică de acceptare și recentrare în activitatea psihică

Dr. Cristina Darie, Dr. Drd. Fabiola Sârbu, Dr. Drd. Mihai Terpan, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Diagnosticul dual – consumul dea alcool asociat tulburărilor din spectrul depresiv

Dr. Loredana Muscă, Șef Lucr. Dr. Cătălin Pleșea-Condratovici, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Depresia aniversară

Dr. Bogdan Dinu, Dr. Drd. Fabiola Sârbu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Un triptic al suferinței – depresia, anxietatea și tulburările somatoforme

Dr. Dan Constantin Corbeanu, Dr. Drd. Fabiola Sârbu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Particularități ale depresiei la vârstnicii din mediul rural

Dr. Carmen-Geanina Grigore, Dr. Drd. Fabiola Sârbu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Depresia sezonieră

Dr. Cristina Damian, Dr. Drd. Mihai Terpan, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Tulburările de alimentație și tulburările afective

Drd. Dr. Fabiola Sârbu, Drd. Dr. Mihai Terpan, Farm. Simona Cristina Cătană, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Tendințe în tratamentul tulburărilor de tip depresiv asociate consumului de alcool

Dr. Dan Constantin Corbeanu, Dr. Drd. Mihai Terpan, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Adicții moderne – drogul zombi

Psih. Mihaela Lupu
Suportul familiilor copiiilor cu paralizie în boli cronice neurologice

Drd. Dr. Ana Maria Pâslaru, Drd. Dr. Ana Maria Fătu, Drd. Dr. Fabiola Sârbu, Drd. Dr. Alexandru Nechifor, Conf. Dr. Laura Rebegea, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Psiho-oncologia. Prezentare de caz.

Drd. Dr. Ana Maria Fătu, Drd. Dr. Ana Maria Pâslaru, Drd. Dr. Fabiola Sârbu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Prevenția demenței înainte și după accidentul vascular cerebral

Conf. Dr. Andreea Moroșanu, Conf. Dr. Magdalena Moroșanu, Psih. Aurel Ion Clinciu
Percepția de sine și comportamentul alimentar în obezitate și diabet zaharat

Stud. Anamaria Șarpe, Dr. Bogdan Dinu, Dr. Dan Corbeanu, Dr. Mihai Mutică, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Diagnostic dual – asocierea tulburării afective bipolare cu tulburările legate de alcool

Drd. Dr. Georgia Mocanu, Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară
Îngrijirile paliative în județul Galați – un suport real pentru aparținătorii pacienților cu demență

Secțiunea de premiere – se acordă premiul „In memoriam Prof. Marin Burlea”
– celor mai bune două lucrări ale medicilor rezidenți;
– celui mai bun poster.