Cele mai bune 15 articole in extenso vor fi publicate într-o revistă indexată :

Clarivate Analytics

* Data limită de trimitere a rezumatelor (maxim 500 cuvinte) este de 20 aprilie 2019

* Data de confirmare/refuzare a rezumatelor (abstractelor) este 25 aprilie 2019

* Lucrările acceptate pentru prezentare și publicare trebuie transmise până pe data de 06 mai 2019

Rețineți că nu se acceptă nici o oră de abatere de la aceste termene!

Vor fi publicate doar lucrările care au fost transmise în timp util și pentru care a fost plătita taxa de participare cel puțin pentru autorul prezentator.

Instrucțiuni pentru autori

 • PASUL 1

  Download template-ul pentru publicare și trimiterea rezumatului până în data de 20 aprilie
  Download template-ul pentru publicare pentru articolele _in extenso_
  *Abstractele trebuie trimise în română și engleză, pe adresa contact@actaria.ro
  Rugăm atașați în CC la acest email și mutica1@yahoo.com si anamaria.ciubara@ugal.ro

 • PASUL 2

  Redactați rezumatul (în template-ul descărcat la pasul anterior) folosind următoarele cerințe

  * Limba de redactare: Englez
  * Autorii: fiecare autor apare alături de apartenența/afilierea sa (pentru doctoranzi trebuie specificat PhD student). Se va specifica autorul corespondent. Se va utiliza formatul din template-ul de mai sus (prima parte, cea care cuprinde titlul și rezumatul)
  * Referințe bibliografice: NU se fac referințe bibliografice în rezumate
  * Structura rezumatului va fi cea clasică (introduction, material and methods, results and discussion, conclusions)
  * Dimensiuni: maxim 500 de cuvinte (sugerăm folosirea word counter)

 • PASUL 3

  Trimiterea articolelor (DOAR PENTRU REZUMATELE ACCEPTATE) – Articolele se transmit până în data de 6 mai conform template-ului de mai sus (de pe acest site).
  *Articolele trebuie trimise în română și engleză, pe adresa contact@actaria.ro
  Rugăm atașați în CC la acest email și mutica1@yahoo.com si anamaria.ciubara@ugal.ro