În urmă cu ceva timp, câțiva prieteni s-au adunat și au povestit despre viața lor, despre visele și proiectele lor de viitor, au râs și au glumit. La un moment dat au realizat că, deși poate au vârste, profesii sau  contexte de viață diferite, contează ceea ce îi apropie. Au descoperit că împărtășesc aceeași viziune și vor să facă aceleași lucruri în plus față de necesitățile imediate ale fiecăruia. Au hotărât atunci să dea o formă organizată acestei realități și așa s-a născut Actaria.

„Iară nu suntu vremile supt cârma omului, ci bietul om supt vremi”, zicea cronicarul. A trecut astfel ceva timp până când Asociația Actaria să intre cu adevărat în acțiune. Planurile inițiale poate prea romantice au lăsat locul unor implicări pragmatice într-o nișă dezvoltată recent. Astfel, prima acțiune de anvergură a fost participarea în calitate de partener la organizarea și susținerea unei manifestări științifice medicale de importanță – 1st Eastern European Conference of Mental Health “In And Out Of Your Mind”, Conferință care a avut loc la Galați în 11-14 mai 2017. Manifestarea a avut un real succes, a coagulat acțiunea actorilor locali, naționali și internaționali. Cu determinare considerăm că acest proiect trebuie continuat.

SCOPUL ASOCIAȚIEI ACTARIA

Realizarea și promovarea acțiunilor de formare, informare, educare și cercetare în domeniul sănătății mintale, în sensul ameliorării calității vieții pacienților și al prevenirii afecțiunilor mintale.

Sprijinirea grupurilor defavorizate și vulnerabilizate prin boală, vârstă, status social.

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI ACTARIA

 • inițierea și derularea de programe și proiecte proprii medicale în domeniul sănătății mintale;
 • elaborarea de programe și materiale de informare și educare a pacienților și a familiilor acestora privind  sănătatea mintală;
 • studierea fundamentelor tulburărilor mintale și îmbunătățirea diagnosticului și terapiei;
 • promovarea supraspecializărilor în psihiatrie și psihoterapie;
 • prevenirea tulburărilor psihice;
 • conservarea structurilor de îngrijire existente, modernizarea lor și dezvoltarea de noi structuri;
 • educația publicului în legătură cu bolile psihice și opțiunile de tratament ale acestora;
 • stabilirea și menținerea de contacte interne si internaționale în scopul promovării intereselor și activităților Asociației și a membrilor săi;
 • promovarea formării,  educației și formarii continue psihiatrice-psihoterapeutice.

MODALITĂȚI DE ACȚIUNE

 • cooperarea cu alte organizații, fundații, instituții, pentru asigurarea și realizarea scopurilor asociației;
 • organizarea de manifestări științifice;
 • creearea/elaborarea de ghiduri bazate pe dovezi și declarații științifice;
 • elaborarea și implementarea de proiecte de cercetare și atragerea finanțării necesare acestora;
 • strângerea de fonduri și obținerea de sponsorizări, pentru susținerea materială a scopurilor asociației;
 • publicistică, editare de carte, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri și alte materiale informative, consultanță, supervizare și cercetare științifică;
 • organizare de evenimente pentru promovare și informare privind cercetările în domeniul sănătății minate;
 • sustinerea de cursuri și activități de formare profesională în domeniu.