SCOPUL ASOCIAȚIEI ACTARIA

Asociația Actaria este o organizație nonguvernamentală, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, ce reunește prin libera adeziune persoane care oferă contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor proprie în folosul comunității locale și societății civile. Ea desfășoară activitatea în conformitate cu legile țării.

Actaria este o persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial, fiind deplin autonomă din punct de vedere structural, funcțional și economic.

Asociația își propune următoarele obiective:

 1. În domeniul medico-social:
 • Va iniția și va derula proiecte de susținere și îngrijire a persoanelor vârstnice, a celor cu nevoi speciale, persoanelor vulnerabile prin boli, vârstă, sărăcie;
 • Va promova campanii în mass-media, va organiza sau va participa la simpozioane, expoziții, va susține și va realiza materiale de specialitate (publicații, broșuri, pagini web etc.) în vederea sensibilizării publice a problemelor persoanelor vârstnice, a celor cu nevoi speciale, a persoanelor vulnerabile prin boli, vârstă, sărăcie.
 1. În domeniul ecologic:
 • Va sensibiliza publicul referitor la necesitatea și utilitatea activităților de reciclare:
 • Va iniția și susține activități sociale menite a conștientiza importanța conservării mediului înconjurător.
 • Va participa la acțiunile actorilor publici ce au ca țintă desfășurarea unor activități de protejare a mediului și de susținre a dezvoltării durabile.
 1. În domeniul civic :
 • Va promova conduita civică prin acțiuni specifice (încurajarea atitudinilor nonviolete, familizarizarea cu rolul instituților statului și a societății civile, asumarea responsabilităților, cunoașterea funcționării unui stat democratic, monitorizarea anumitor activități pe scena politică).
 • Va informa grupurile țintă cu privire la strategiile comunicațioanle în relația cu factorii locali de decizie și instituțiile locale.
 • Va încuraja societatea civilă să promoveze diferite inițiative legislative
 • Va iniția dezbateri privind teme de interes general ale societății
 1. În domeniul dezvoltării locale și regionale :
 • Va iniția și implementa programe legate de promovarea imaginii regiunii
 • Va sprijini planurile de dezvoltare ale comunității locale
 • Va iniția și va derula proiecte de dezvoltare locală și regională în domeniul economico-social, cu finanțări proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din țară sau din străinătate.
 • Va acorda consultanță în domeniul managerial, marketing, economic și turistic în scopul ridicării gradului de profesionalism și competență al comunității locale.